Для виконання своїх стратегічних завдань Федерації спрямовує свою основну увагу на провадження наступних видів діяльності:

1) Забезпечити представництво інтересів.

Засновники Федерації одним із першочергових завдань Об’єднання вважають захист  законних  інтересів  і прав   роботодавців  у  відносинах  з  органами  державної влади; органами влади Автономної Республіки Крим  та  органами місцевого самоврядування;  професійними спілками,  їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об'єднаннями громадян; міжнародними організаціями. 

Федерація провадить єдину політики щодо розвитку та зміцнення взаємовигідних галузевих та міжгалузевих зв’язків на національному та міжнародному рівні.

Федерація представляє інтереси автомобілебудування у засобах масової інформації, піклується про організацію інформаційного супроводу консолідованої позиції представників галузі в інформаційному просторі.

Федерація бере на себе зобов’язання по створенню ефективного майданчика для обміну думок та ідей, представництва сфери автомобілебудування у роботі конференцій, симпозіумів, конгресів в Україні та за її межами.

2) Залучити інноваційні управлінські та виробничі практики, передовий міжнародний досвід та інвестиції.

Федерація ставить перед собою завдання залучення в автомобільну промисловість інноваційного управлінського та виробничого досвіду, який б стимулював розвиток нових та модернізацію існуючих потужностей для випуску автомобільної техніки, комплектуючих виробів і матеріалів; ефективного використання найновіших досягнень науки і техніки.

Федерація прагне відіграти значну роль у встановленні прямих контактів між національними та іноземними виробниками транспортних засобів, комплектуючих до них, паливно-мастильних матеріалів; операторів продажу, обслуговування та утилізації транспортних засобів.

3) Аналізувати, критикувати та пропонувати.

Федерація прагне зайняти активну позицію у формуванні  та   реалізації   соціально-економічної політики, брати  участь  у здійсненні державної регуляторної політики.

Федерація зобов’язується проводити організаційну, технічну, фінансово-економічну та правову експертизу програм й проектів нормативно-правових актів, що прямо або опосередковано можуть впливати на господарську, виробничу та комерційну діяльність членів об’єднання роботодавців.

Федерація планує генерувати науково-обґрунтовані сценарії соціально-економічного розвитку (на національному та галузевому рівні) в тому числі моделі збалансування попиту і пропозиції робочої  сили,  алгоритми запобігання масовому (перш за все, прихованому) безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості в галузі.

4) Проводити моніторинг та прогнозування.

Федерація прагне стати надійним джерелом інформації про стан національних та міжнародного ринків автотранспортних засобів шляхом створення єдиної статистичної та інформаційної бази даних.

Об’єднання роботодавців приділяє особливу увагу виявленню поточних та потенційних трендів, явищ та феноменів національного та міжнародного автомобілебудування.

REVIEW №73 (18.11.19) Нова парадигма автопрому. Факти. Аналіз. Прогнози
REVIEW №73 (18.11.19)

Нова парадигма автопрому. Факти. Аналіз. Прогнози

Дивитися далі