Позиція Федерації автопрому України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво
Позиція Федерації автопрому України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво

Федерація роботодавців автомобільної галузі висловлює позицію щодо наступного.

22 червня 2021 року у Верховній Раді України зареєстровано проєкти Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» за номером 5688 та Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» за номером 5689.

Метою законопроєктів є сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків задля перетворення їх на рушійну силу економічного та промислового розвитку шляхом запровадження інвестиційних стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям та зможуть підвищити конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків.

Федерація роботодавців автомобільної галузі підтримує законодавчі ініціативи, направлені на розвиток промисловості, але разом з тим висловлює зауваження до даних законопроектів, які,  на жаль, не  стимулюють розвиток автомобільної галузі в Україні.

Проєктами законів пропонується запровадження набору інвестиційних стимулів в межах  індустріальних парків:

  • звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового устаткування (обладнання), що ввозяться учасниками індустріальних парків, виключно для власного використання під здійснення ними діяльності у сферах переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах) індустріального парку (без права надання в оренду, лізинг чи передачу в користування третім особам на будь-яких інших умовах);
  • звільнення від податку на прибуток;
  • надання права органам місцевого самоврядування встановлення пільгових ставок податку на нерухомість і плати за землю;
  • звільнення від оподаткування митом нового обладнання, що ввозиться учасниками індустріальних парків виключно для власного використання.

Проте ці інвестиційні стимули не надаються у разі здійснення учасником індустріального парку господарської діяльності у сфері виробництва підакцизних товарів.

Відповідно до статті 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, зокрема, належать автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

Таким чином стимули запропоновані вищевказаними законопроєктами не можливо буде використовувати учасниками індустріальних парків у межах їх територій  у разі виробництва автобусів, легкових та вантажних автомобілів. За наявних можливостей для нашої країни стати виробничою площадкою електротранспорту глобальних світових автовиробників такі формулювання  норм законопроектів, є вкрай не прийнятними.

На сьогодні в Україні започатковано заходи стимулювання виробництва транспортних засобів з електродвигунами і перехід на екологічний транспорт, так, зокрема, прийнято закони щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (№3476, №3477).

З метою державного стимулювання розвитку автомобілебудування України,  враховуючи потенціал та можливості розвитку виробництва транспортних засобів з електродвигунами у межах індустріальних парків, необхідно розповсюдити інвестиційні стимули, запропоновані проектами Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво», реєстраційний номер 5688 та Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво», реєстраційний номер 5689 на учасників індустріальних парків, які виробляють автобуси, легкові та вантажні автомобілі товарних позицій 8702 – 8704 згідно УКТЗЕД у межах таких територій.

Зазначена пропозиція, впевнені, сприятиме активізації інвестиційної діяльності, зростанню обсягів масштабних інвестицій у промислове виробництво, та,  зокрема,  в автомобілебудівну та суміжні галузі, створенню високотехнологічних робочих місць та переходу на виробництво продукції з високою доданою вартістю.  

Автор: Прес-служба ФАУ
REVIEW №83 (01.02.2022) Підсумки 2021 року
REVIEW №83 (01.02.2022)

Підсумки 2021 року

Дивитися далі