Позиція щодо Стратегії розвитку індустріальних парків в Україні
Позиція щодо Стратегії розвитку індустріальних парків в Україні

Федерація роботодавців автомобільної галузі висловлює позицію щодо Стратегії розвитку індустріальних парків в Україні (далі – Стратегія).

Федерація роботодавців автомобільної галузі підтримує концепцію Стратегії, метою якої є забезпечення розвитку індустріальних парків в Україні, сприяння формуванню привабливого інвестиційного середовища та сталого розвитку національної економіки, її декарбонізації.

Разом з тим, до окремих положень Стратегії надаємо наступні пропозиції і зауваження.

1. Згідно зі Стратегією, значна частина індустріальних парків, включених до реєстру, не розвивається через низький рівень фінансування проєктів регіонального розвитку та відсутність належної уваги з боку територіальних громад. Законодавство надає можливості щодо підтримки індустріальних парків з боку місцевих громад, проте відсутні чіткі механізми їх практичної реалізації. Така ситуація може спричинити негативні наслідки для суб'єктів господарювання в майбутньому.

Чинне законодавство України про індустріальні парки надає незначні переваги ініціаторам створення індустріальних парків, керуючим компаніям та їхнім учасникам. Проте, передбачених переваг недостатньо для того, щоб індустріальні парки змогли стати каталізатором розвитку вітчизняної економіки.

Тому в першу чергу вважаємо за необхідне на законодавчому рівні прийняти дієві податкові та митні стимули для розвитку індустріальних парків. Це сприятиме активізації інвестиційної діяльності та приверне увагу іноземних компаній у розміщенні власних виробництв на території індустріальних парків. І тільки після приходу інвестора та успішного запуску виробництва доцільно використовувати заходи державної підтримки для підприємств, розміщених в індустріальних парках.

2. Запропонована Стратегія базується на принципах розвитку індустріальних парків на основі моделі еко-індустріального парку та забезпечення єдиного підходу до розуміння змісту поняття «індустріальний парк» і «еко-індустріальний парк» в Україні, а також його дотримання усіма зацікавленими суб'єктами.

Екологізація виробництва, а саме розширене відтворення природних ресурсів шляхом вдосконалення технології, організації матеріального виробництва, підвищення ефективності праці в екологічній сфері, є головним завданням промислових виробництв в умовах сучасної екологічної кризи.

Раціональне використання матеріальних ресурсів, створення та впровадження маловідходних та безвідходних виробництв, екологічно прийнятне розміщення і територіальна організація виробництва, скорочення та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища стосується і виробництв на територіях індустріальних парків.

Тому законодавче визначення і реалізація моделі еко-індустріального парку в Україні, в тому числі промислового симбіозу, не може залишитися без підтримки, за умови, що запровадження такої моделі не вплине на діяльність підприємств у вже діючих індустріальних парках.

3. Модель еко-індустріального парку є більш прогресивною формою організації промислового виробництва.

Тому для стимулювання переходу від простого до екологічно чистого виробництва на територіях індустріальних парків, пропонується запровадити для «еко-індустріальних парків» більш дієвий пакет інвестиційних стимулів у порівнянні зі звичайними індустріальними парками.

4. План заходів з реалізації Стратегії пропонується доповнити наступними заходами (Додаток):

  • передбачити для суб’єктів індустріальних парків звільнення від сплати податків  на землю та нерухомість, орендної плати за землю на період облаштування  індустріального парку;
  • розробити механізми застосування пільгових тарифів на комунальні послуги для учасників індустріальних парків протягом перших 3-х років з моменту набуття статусу учасника;
  • передбачити на законодавчому рівні перелік підстав для можливості розширення території  індустріального парку та процедуру такого розширення з подальшим  внесенням змін стосовно індустріальних парків у Реєстрі індустріальних парків України;
  • розміщувати державні замовлення на випуск окремих видів продукції, в тому числі. науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, виробленої у межах індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків України;
  • спростити процедури узгодження переліку товарів та зменшення строків такого узгодження до 10 робочих днів відповідно до Постанови КМУ “Про Порядок  затвердження переліків  устаткування, обладнання та комплектувальних виробів, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами, ввозяться на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків і які звільняються від оподаткування митом” від 19 червня 2013 р. № 558;
  • розробити механізми часткового відшкодування витрат ініціаторам та керуючим компаніям індустріального парку за створену інженерно-транспортну інфраструктуру у межах  індустріального парку (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо) за рахунок власних джерел фінансування за період з моменту включення такого парку до Реєстру індустріальних парків України;
  • забезпечити розроблення програм субсидіювання створення нових робочих місць для учасників індустріальних парків та відшкодування підприємствам із статусом учасника індустріального парку витрат на підготовку,  перепідготовку  та підвищення кваліфікації працівників.

 

Додаток: Пропозиції щодо доповнення Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку індустріальних парків

REVIEW №84 (13.10.2022) Ефект доміно
REVIEW №84 (13.10.2022)

Ефект доміно

Дивитися далі