Бізнес форум платформи Industry4Ukraine
Бізнес форум платформи Industry4Ukraine

Представники Федерації роботодавців автомобільної галузі 25 червня взяли участь у бізнес-форумі платформи Industry4Ukraine. Форум Industry4Ukraine – це спільна платформа промислових асоціацій, кластерів та інших стейкхолдерів, що відображає бачення промислового розвитку України. Інціаторами об’єднання є Асоціація підприємств промислової автоматизації України, Рада підприємців при КМУ, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Торгово-промислова палата України, Офіс реформ при КМУ, Агенція Європейських Інновацій, ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

Основна мета заходу: прийняття спільного Маніфесту для української промисловості. Маніфест – як засадничий документ платформи, встановлює довгострокові принципи розвитку в епоху глобалізації та цифрових технологій і формулює спільні вимоги щодо прискорення реформування української промисловості.

На форумі були присутні вітчизняні  бізнес об’єднання, наукові та громадські організації та представники уряду. Вони консолідували свої зусилля навколо основних засад та принципів промислового розвитку, які і викладені у Маніфесті:

  • офіційне закріплення промислового розвитку як одного з найвищих політичних пріоритетів своєї діяльності;
  • схвалення Стратегії промислового розвитку, що фокусується на створенні нових обробних потужностей в національній економіці, цифровізації та реконструкції інфраструктури;
  • запровадження посади віце-прем’єр міністра з питань промислової політики, до повноважень якого буде входити координація питань промислового, інноваційного, експортного та кластерного розвитку.

У ході обговорення учасники одностайно визнали, що сучасні виклики вже неможливо подолати застарілими засобами і підходами. На всіх рівнях потрібна тісна колаборація між органами державної влади, бізнесом, наукою та громадськістю з метою формування спільного порядку денного та плану дій.

Директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк наголосив на процесах відтоку прямих іноземних інвестицій з України, зменшенні витрат на інновацційну діяльність в машинобудівній галузі та відсутності інфраструктури підтримки експорту. Основними кроками для  подолання ситуації має стати концентрована політика новітнього індустріального розвитку, яка зміцнить обробний сектор і приведе до появи сучасних заводів, де створюється і оцифровується сучасна індустріальна продукція.

Радник Голови Федерації роботодавців автомобільної галузі Олена Чепіжко наголосила на необхідності розвитку високотехнологічних галузей та експорту товарів з високою доданою вартістю на прикладі автомобілебудування. Європейський досвід показує, що автомобільна галузь – це близько 70% створюваної доданої вартості. При цьому одне робоче місце в автовиробництві створює 6 робочих місць у суміжних галузях, а частка автопрому у формуванні ВВП ЄС сягає 6,8%. Україна ж має ряд конкурентних переваг – зручну логістику, укладену Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, наявність підготовлених трудових ресурсів. Але цього замало, і необхідна активна підтримка з боку держави, щоб мати змогу пропонувати інвестору умови як мінімум не гірші, ніж пропонують сусідні країни.

Учасники заходу дійшли висновку, що першочергові заходи політики новітнього індустріальногорозвитку повинні бути  всеохоплюючими і скоординованими:

  1. Державні стимули – якнайшвидше прийняття законопроектів №2554а-д і №2555а-д для стимулювання діяльності індустріальних парків (прийняті у першому читанні 04.10.2016).
  2. Фіскальна політика, а саме - ріішуче збільшення видатків на базову інфраструктуру кошт омяк публічнихфінансів, так ідержавних корпорацій, що відповідають за інфраструктуру та сприяння накопиченню капіталу корпораціями і домогосподарствами.
  3. Монетарна політика зниження вартості грошей в Україні та їх доступність, лібералізація валютного регулювання через політику Національного банку.
  4. Координація політики через оприлюднення індикативних (прогнозних) планів економічного розвитку на коротко- і середньострокову перспективу (3-5 років) іпояснення суті цих планів суспільству.

Для формування чіткого плану дій було підготовлено відповідний  Маніфест до новообранного Президента України, політичних сил, що будуть представлені у наступному скликанні Верховної Ради України та формуватимуть майбутній склад коаліційного уряду. Сьогодні в умовах експоненціального розвитку цифрової економіки у світі, що визначають найсуворіші за останні десятиліття правила конкурентної боротьби, питання реіндустріалізації отримує нової якості і масштабів.

Презентації з форуму Ви можете знайти за цим посиланням.

Автор: Прес-служба ФРА
REVIEW №76 (28.04.2020) Сучасні виклики для автопрому
REVIEW №76 (28.04.2020)

Сучасні виклики для автопрому

Дивитися далі