Місія Федерації роботодавців автомобільної промисловості проста і зрозуміла: більше якісних автомобілів українського виробництва.

Федерація ставить перед собою амбітну мету: розвиток в Україні конкурентоздатного легкового автомобілебудування, з рівнем локалізації не менше 50%, покриттям внутрішнього попиту на 70% автомобілями вітчизняного виробництва та нарощуванням експортного потенціалу галузі.

Федерація всіляко підтримує здорові прагнення щодо розвитку української автомобільної промисловості, ми прагнемо до підтримки здорової конкуренції у вітчизняному автомобілебудуванні. Ми впевнені, що досягнення паритету у відносинах між учасниками Федерації, розроблення єдиного плану дій щодо розвитку автомобільної  галузі в рамках української економічної політики – єдиний можливий шлях якісного та кількісного росту автомобільного сектору національної економіки.

Діяльність Федерації базується  на наступних засадничих принципах:

  • Законності. Ми виступаємо проти будь-якої незаконної чи протизаконної діяльності членів Федерації, а також  організовуємо власну діяльність виключно у рамках чинного законодавчого поля.
  • Добровільності. Усі представники національної автомобільної промисловості мають право вільного вступу та припинення свого членства у Федерації.
  • Рівноправності. Членам Федерації гарантуються рівні права участі у галузевому об’єднанні, незалежно від їх комерційних, операційних чи виробничих характеристик.
  • Самоврядування. Рішення Федерації приймаються відритим прямим голосуванням її постійних членів.
  • Відкритості. Діяльність Федерації є відкритою для її членів, експертів, органів державної влади та засобів масової інформації. Федерація бере на себе зобов’язання щодо поточного та регулярного поширення інформації про свою діяльність усіма доступними їй каналами комунікації.
  • Відповідальності. Члени Федерації беруть на себе зобов’язання невідступного виконання колегіальних рішень галузевого об’єднання та угод (договорів, меморандумів), укладених Федерацією.
  • Захисту інтересів учасників. Федерація визнає потреби та прагнення своїх  членів першочерговим пріоритетом своєї діяльності.
  • Комплексності та системності. Федерація у своїй діяльності приймає до уваги усі можливі зовнішні та внутрішні, явні та латентні, прямі та опосередковані фактори національного та міжнародного політичного, економічного та правового поля.

Ми переконані, що національне автомобілебудування спроможне не тільки задовольнити внутрішній попит на транспортні засоби, а й стати провідною галуззю-експортером вітчизняної економіки.

Для цього ми плануємо зробити усе можливе.

REVIEW №72 (1.08.19) Інвестиції в Україну - міф чи реальність?
REVIEW №72 (1.08.19)

Інвестиції в Україну - міф чи реальність?

Дивитися далі